مطالب به تدریج بارگذاری می شوند.

 

درس روش های اجرای ساختمان

درسنامه فیلم کلاس مراجع مفید
وظایف کارگاهی مبحث پایدارسازی گود مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني تجديد نظر دوم (۱۳۸۳)- نشريه شماره ۵۵
ایمنی و حفاظت کارگاهی مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )- ۱۳۹۲
روش های پایدارسازی گود دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه (۱۳۸۵)-نشريه شماره ۳۲۷
تکنولوژی، خواص و روش های عمل آوری بتن (ویرایش ۲) آیین نامه بتن ایران (آبا)-  (۱۳۸۳)-نشریه ۱۲۰
قالب بندی در سازه های بتنی (ویرایش ۲) راهنماي آيين نامه بتن ايران “آبا”-  (۱۳۸۳)- نشريه شماره ۱۲۶
آرماتوربندی در سازه های بتنی تفسير بخش اول آئين نامه بتن ايران (آبا) كليات مصالح و مسائل اجرايي- (۱۳۸۱)- نشريه شماره ۱۲۶
جزئیات اجرای اسکلت فولادی دستورالعمل طراحي و اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي و تيرچه هاي فولادي با جان باز نشريه شماره ۵۴۳-۱۳۹۰
جوشکاری در ساختمان راهنماي اجراي سقفهاي تيرچه و بلوک (۱۳۸۴)- نشريه شماره ۸۲
سازه بنایی  مبحث نهم- پیش نویس ۹۷
دیوارچینی   مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )-۱۳۹۲
سقف تیرچه بلوک   مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)-۱۳۹۲
نازک کاری   مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)-۱۳۹۰
وادار دیوار (والپست)  مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )-۱۳۸۹
عایقکاری Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete (ACI304R-00)

 

درس مقاومت مصالح

درسنامه فیلم کلاس تمرین
درسنامه مبحث تنش مبحث تنش دو بعدی-قسمت اول تمرین سری اول- تنش
درسنامه مبحث کرنش مبحث تنش دو بعدی-قسمت دوم تمرین سری دوم- کرنش
درسنامه مبحث اعضای تحت نیروی محوری مبحث تنش دو بعدی-قسمت سوم تمرین سری سوم- تغییرشکل محوری
درسنامه فصل خمش تمرین سری چهارم- خمش
درسنامه مبحث برش تمرین سری پنجم- برش
درسنامه مبحث پیچش تمرین سری ششم- پیچش
کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش هفتم

درس ترمیم و مقاومسازی

درسنامه فیلم کلاس مراجع مفید
مفاهیم مقاومسازی و طراحی بر اساس عملکرد درسهایی از زلزله کرمانشاه دستورالعمل بهسازي ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول) -(۱۳۹۲)- نشریه ۳۶۰
روش های بهسازی- قسمت اول:کاهش نامنظمی   دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي آجري متداول موجود- (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۰
روش های بهسازی- قسمت دوم: افزایش سختی و مقاومت جانبی   دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتني متداول موجود-  (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۱
روش های بهسازی- قسمت سوم: جداسازی لرزه ای و میراگرها   دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي فولادي متداول موجود- (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۲
روش های مقاومسازی- فونداسیون، تیر، دال   راهنماي روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود و جزئيات اجرايي نشريه شماره ۵۲۴
روش های مقاومسازی-  ستون، اتصالات   راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي بهسازي ساختمان هاي بتني موجود با استفاده از مصالح تقويتي FRP (1385)- نشريه شماره ۳۴۵
روش های مقاومسازی ساختمان های آجری   راهنماي طراحي و اجراي سيستم هاي جداساز لرزه اي در ساختمان ها نشريه شماره ۵۲۳
.درس هایی از زلزله کرمانشاه- آسیب شناسی لرزه ای   دستورالعمل طراحی  و اجرای دیوارهای غیرسازه ای (سازمان نوسازی مدارس)
آسیب های بتن و روش های ترمیم پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (منظور نمودن اثر سختی پله و میانقاب)
دستورالعمل کاربردی بهسازی لرزه ای مدارس آجری

درس طراحی لرزه ای سازه ها

درسنامه تمرین
مفاهیم طراحی لرزه ای پروژه اول:  سختی جانبی سازه ها
طراحی لرزه ای قاب های بتنی متوسط پروژه دوم و سوم: کنترل دستی ضوابط طراحی لرزه ای قابهای بتنی متوسط و ویژه با نتایج نرم افزار ایتبس
طراحی لرزه ای قاب های بتنی ویژه پروژه چهارم: طراحی دستی دیواربرشی و تیر همبند و مقایسه با نتایج نرم افزار ایتبس
طراحی لرزه ای دیوار برشی متوسط و ویژه پروژه پنجم: طراحی لرزه ای بادبند همگرا و واگرا و اتصالات سازه فولادی
طراحی لرزه ای دیوار برشی دارای بازشو
طراحی لرزه ای مهاربندهای فولادی
طراحی لرزه ای اتصالات  فولادی
طراحی لرزه ای دالهای بتنی
تغییرات ویرایش ۵ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
.
.

درس اصول مهندسی پل

درسنامه تمرین
آشنایی با انواع پل­ ها تمرین اول- تحلیل و طراحی عرشه
اجزای پل تمرین دوم- تحلیل و طراحی پایه و کوله
بارهای وارد بر پل
مثال بار باد و زلزله
بارگذاری، تحلیل و طراحی کوله ها و پایه های میانی
حل دیگر مثال طراحی کوله و پایه
بارگذاری، تحلیل و طراحی عرشه های تک عنصری
بارگذاری، تحلیل و طراحی عرشه های دو عنصری
بارگذاری، تحلیل و طراحی عرشه های کامپوزیت

درس پروژه بتن (نیمسال اول-۹۸)

مراحل انجام پروژه

مشخصات پروژه 

نقشه ها