نوآم چامسکی، نمونه‌ای خوب از تعهد یک معلم

نوآم چامسکی، نمونه‌ای خوب از تعهد یک معلم

🔹بار اولی که به نوآم چامسکی، زبان‌شناس و فیلسوف بزرگ، ایمیل زدم از جواب صمیمی، گرم و مفصلش شگفت‌زده شدم، در حالی که من نه شاگردش بودم و نه کسی مرا معرفی کرده بود. بعدها از خود او شنیدم که شب‌ها قبل از خواب به بیش از صد ایمیل پاسخ می‌گوید. این که روزانه چند ساعت صرف پاسخگویی به افراد ناشناس می‌کند نشان از تعهد، احترام و گشودگی دارد.

🔸در یکی ازسخنرانی‌هایش در همان ابتدا دو نکته گفت: اول اینکه بنا ندارد فقط خودش صحبت کند و مطلوب این است که همانند یک سمینار با جلسه برخورد شود. دوم آنکه فرض نگرفته و نباید گرفت که هر آنچه می‌گوید صحیح است و از مخاطبین طلب کرد نظر مخالفشان را ابراز کنند. به قول خودش “ابطالیه تولید کنید” (Produce refutations)! در سخنرانیِ دیگری از قول گاندی گفت در معلمی تلاش برای راضی کردن دانش‌آموز نوعی خشونت محسوب می‌شود! او همواره تاکید دارد نباید طوری تدریس کرد که گویی حقایق از قبل روشن هستند و کار معلم صرفاً انتقال این حقایق است، بلکه باید کلاس درس را کارگاهی دید که قرار است برداشت ما از حقیقت تا آن زمان و در آن مکان ساخته شود. او همچنین یادی از استادش کرد که برخلاف دیگر ریاضی‌دانان به جای مطرح کردن و بلافاصله اثبات قضیه در معلمی راهی دیگر داشت: ابتدا قضیه‌ی ریاضی را می‌نوشت، سپس به کمک شاگردانش به قضیه حمله‌های متعدد می‌بردند تا بتوانند در نهایت اثبات را بسازند. این معلم اثبات را به کمک دانشجویانش می‌ساخت و تنها انتقال نمی‌داد. در جایی دیگر چامسکی به دو برداشت از آموزش اشاره کرد و گفت آموزش را نباید پرکردن ظرفی از آب دید، آموزش را باید کمک به گل در جهت رشد (در راهی که خودش خواهد رفت و از قبل مشخص نشده) دانست.

🔹پی‌نوشت: چامسکی، زبان‌شناس، فیلسوف و نظریه‌پرداز آمریکایی و استاد بازنشسته دانشگاه ام‌آی‌تی است که از او به عنوان پدر زبان‌شناسی مدرن یاد می‌شود.