اسماعیل آذری نژاد

در روزهایی که حال یار مهربان خوب نیست، پای صحبت‌های اسماعیل آذری نژاد طلبه دهدشتی نشستیم که این روزها عکس قصه خوانی‌های دسته‌جمعی او با بچه ها در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود.

ادامه مطلب را از اینجا پیگیری کنید.